Predavači a firmy zaoberajúce sa predajom pyrotechnických výrobkov - pozor na zmenu zákonov!

Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31.12.2007, sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom, mesiacom a rokom uvedenom v oprávnení. Ak v oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti oprávnenia, oprávnenie stráca platnosť 31. decembra 2010. Potvrdenie o kvalifikácií predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31.12.2007 strácajú platnosť po uplynutí piatich rokov odo dňa ich vydania.

Školenia na predaj zábavnej pyrotechniky bude naša spoločnosť vykonávať výjazdovým spôsobom po mestách na Slovensku.

Chcete vlastniť oprávnenie odbornej spôsobilosti na predaj ?
- zavolajte na 0905 470 134 - 5 alebo svoj kontakt oznámte emailom na pyrodyn@azet.sk (pyrodyn@pyrodyn.sk)

Na stiahnutie:

Návod + záručný list k roznetnici VTR-2
Návod + záručný list k ohmmetru PO-02