Kurzy odpaľovačov ohňostrojov:

5 dňový kurz, ktorý zahřňa kurz prvej pomoci, protipožiarné opatrenia, oboznámite sa s rôznými pyrotechnickými výrobkami, ich zložením, princípom, ako vlastne fungujú, naučíte sa výrobky používať, delaborovať a zneškodňovať, oboznámite sa s dôležitými zákonmi, vyhlaškami a predpismi, naučíte sa vybavovať všetky potrebné povolenia a oznamovacie povinnosti pri realizácií ohňostrojných prác, vyskúšate si zapájanie, prípravu a odpaľovanie rôznych druhov pyrotechnických výrobkov a v cene kurzu je zahrnutý aj obed pre každého účastníka kurzu. Po skončení kurzu (väčšinou 2-3 týždňe po kurze) nasleduje jeden deň skúšok. Po úspešnej skúške (písomný test, spracovanie technologického postupu podľa zadania, ústna skúška pred komisiou Hlavného a Obvodného banského úradu a praktická skúška) Vám bude vystavený Preukaz odpaľovača ohňostrojov, ktorého platnosť je 5 rokov. Minimálne 3 mesiace pred skončením platnosti je potrebné poslať na Hlavný banský úrad žiadosť o preskúšanie a získate tým predĺženie platnosti tohto preukazu o ďalších 5 rokov. V prípade, že tak nestihnete spraviť pred skončením platnosti preukazu, budete musieť celý kurz absolvovať odznova.

Ak bude plánovaný termín tohto kurzu, tak informácia o tom bude napísaná na úvodnej stránke.

 

späť