Súčasná ponuka schválených prostriedkov trhacej techniky k výkonu trhacích prác: